Imagina Esquerra en Comú, coalició formada pels grups polítics LFI, ERC i Comuns, funciona de manera assembleària. L’Assemblea és l’òrgan sobirà de la coalició. Aquesta, formada per persones independents i totes aquelles que participen als diferents grups, opera sota la màxima d’una persona un vot i té la potestat de prendre les decisions rellevants com són: fixar l’orientació política dels nostres regidors i regidores a l’Ajuntament, crear grups de treball o fixar límits de despesa.

Unitat popular per incidir a l’Ajuntament
Existeix, de forma molt estesa, la idea de que tothom que fa política ho fa per fer diners, o que la política és un afer reservat només per uns quants.

La realitat és que la majoria de persones que fem política ho fem perquè volem participar de l’organització del nostre barri, poble o país. Disposar d’un teixit de veïnes organitzades i conscients de les decisions que es prenen a l’Ajuntament i amb voluntat de incidir-hi és imprescindible per garantir uns mínims democràtics a les institucions, per fer front a la corrupció i despotisme de les elits i per avançar cap a una societat més democràtica.

Tenir assemblees com la d’IEC al municipi, plurals, amb persones amb diferents sensibilitats i diferents trajectòries, és necessari per disposar d’aquest contrapoder des de baix i una eina molt útil per tal que moltes veïnes, participant-hi, puguin opinar o debatre i, fent arribar la seva veu a dintre de l’Ajuntament, puguin participar de les decisions que afecten el nostre dia a dia.

Qui pot participar i formar-ne part?
A la nostra Assemblea hi pot participar qualsevol persona interessada en les decisions polítiques que afecten les nostres vides, qualsevol veïna amb ganes de dir-hi la seva amb certa regularitat i contribuir en la construcció honesta i justa dels cinc pobles que formen el nostre municipi.