El govern municipal de les Franqueses impedeix, gràcies a l’abstenció del PSC i de Ciutadans, l’aprovació d’una moció per habilitar espais públics per penjar cartells.

El passat mes de novembre, el grup municipal Imagina Esquerra en Comú va presentar per a la seva aprovació una moció al ple de l’Ajuntament de les Franqueses per crear espais públics habilitats i autoritzats per penjar cartells i documents a la via pública per part de la ciutadania.

Moció que  no va ser aprovada per Junta de Portaveus en sessió prèvia al ple, amb la següent votació: en contra, JxLF; abstencions, PSC i Cs; a favor, IEC i SAL-CUP.

La proposta anava acompanyada d’una potent argumentació:

El “dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció”, reconegut  a les constitucions dels estats democràtics, inclòs l’Espanyol.

Les obligacions  dels poders públics  de Catalunya  de “promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat”.(Estatut d’Autonomia de Catalunya, Art. 4)

La necessitat que hi ha de disposar d’aquests espais perquè les entitats i associacions, de les que és molt ric aquest municipi, facin difusió dels actes que organitzen.

Tots el grups han manifestat el seu acord amb els principis de llibertat d’expressió, però, tant els qui s’hi oposen com els qui s’abstenen  hi troben algunes dificultats que es podrien haver solventat amb una bona predisposició per arribar a un acord i amb voluntat de posar en marxa aquest servei.

Sorprèn la postura de Junts per LF, i la del PSC, fins fa poc socis de govern, quan a les Ordenances municipals al Cap.II figura textualment que les Franqueses  del Vallès promou les condicions  perquè les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats siguin efectius al seu terme municipal; quan s’hi proclama el dret de gaudir dels espais públics i dels serveis del municipi així com de les instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats, sempre que aquest fet no comporti situacions de risc, perill per la salut, integritat física o moral de la resta de persones o danys en els béns; quan a l’ Art. 23.1, es prohibeix la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals i en qualsevol espai públic o element del paisatge urbà o rural, sense autorització expressa de l’Ajuntament.

Tot això entra en contradicció amb la realitat: La majoria de les entitats privades i associacions, (i algunes persones particulars) quan han de  fer difusió d’un acte, pengen cartells a les portes de les botigues que ho permeten, o els enganxen als fanals o a les façanes d’espais comercials tancats.

Ho agreuja el fet que el mateix Patronat de Cultura de l’Ajuntament sovint utilitza els comerços per penjar els cartells amb els programes de Teatre o activitats a la Biblioteca, com es veu a una de les fotos.

La creació d’espais habilitats, i degudament  regulats, per penjar-hi cartells o documents informatius, a més de constituir un servei informatiu als veïns i veïnes, i de promoure  la participació,  evitaria l’espectacle antiestètic d’acumulació inapropiada de cartells en alguns indrets del municipi i del mobiliari públic.

No seria un repte difícil ni arriscat, atès que tenim el model de molts municipis de l’entorn de les Franqueses del Vallès, i de Catalunya, que tenen als carrers espais de diferents modalitats dedicats a la lliure utilització per la llibertat d’expressió de la seva ciutadania.

 

Fidel Membrive